Börsintro del 2: En lyckad övergång till IFRS (webbinarium)

Kanton / Seminarier / Börsintro del 2: En lyckad övergång till IFRS (webbinarium)

Hans Borneroth

CEO & Senior Adviser

hans.borneroth@kanton.se

Tid: 26 jan 2021 kl 14:00–15:00


Plats: Inbjudan skickas ut dagen innan webbinariet efter att vi tagit emot din anmälan.

Kanton arrangerar ett webbinarium där vi går igenom processen av att implementera IFRS, vad som krävs och fördelarna med en övergång.

IFRS är ett omfattande regelverk och vid en första anblick kan implementeringsprocessen kännas överväldigande men fördelarna med att rapportera i enlighet med standarderna är många och värt det hårda arbetet ni lägger ner.

Målet med webbinariet är att ge er en överblick av de viktigaste pusselbitarna och förklara dem på ett sätt som ökar er trygghet och förståelse för processen. Vi kommer bland annat diskutera GAP-analys och skillnaden mellan den svenska årsredovisningslagen och IFRS, fördelarna med en övergång samt hur processen går till.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal där vi diskuterar ämnet utifrån ert bolags specifika situation.


Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier