Börsintro del 2: En lyckad övergång till IFRS

Kanton / Seminarier / Börsintro del 2: En lyckad övergång till IFRS

Hans Borneroth

CEO & Senior Adviser

hans.borneroth@kanton.se

Tid: Tisdagen den ​18 feb 2020 kl 15:00–16:00


Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, Stockholm

Kanton arrangerar ett seminarium där vi går igenom processen av att implementera IFRS, vad som krävs och fördelarna med en övergång.

IFRS är ett omfattande regelverk och vid en första anblick kan implementeringsprocessen kännas överväldigande men fördelarna med att rapportera i enlighet med standarderna är många och värt det hårda arbetet ni lägger ner.

Målet med seminariet är att ge er en överblick av de viktigaste pusselbitarna och förklara dem på ett sätt som ökar er trygghet och förståelse för processen. Vi kommer bland annat diskutera GAP-analys och skillnaden mellan den svenska årsredovisningslagen och IFRS, fördelarna med en övergång samt hur processen går till.

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal där vi diskuterar ämnet utifrån ert bolags specifika situation.


Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier