Börsintro del 1: Övergripande regelverk

Kanton / Seminarier / Börsintro del 1: Övergripande regelverk

Hans Borneroth

CEO & Senior Adviser

hans.borneroth@kanton.se

Tid: Tisdagen den 28 jan 2020 kl. 15.00–16.00


Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, 4 tr, Stockholm

När ett bolag ska noteras på börsen ställs det inför en rad utmaningar. Nya krav ställs på styrelse och ledning, organisationen behöver byggas ut och nya rutiner måste skapas. Välkommen till ett seminarium där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför en notering.

En börsintroduktion öppnar upp ett flertal nya möjligheter såsom nytt kapital, ökad kännedom om bolaget och spridning av ägandet. Samtidigt är kraven som ställs i en publik miljö omfattande. Ett bolag vars aktie ska noteras står inför förändringar på en rad områden och processen är ofta krävande.

Kanton har lång erfarenhet av att hjälpa bolag att förbereda sig för ägarspridningar och noteringar. Under seminariet går vi igenom hur ett bolag kan förberedas inför en börsnotering, vilka krav som ställs och vilka fördelar bolaget kan dra nytta av som noterat. Därtill delar vi med oss av våra bästa tips och råd för en lyckad notering.

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier