Om ossKontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

KORT OM KANTON

 

Rådgivare inom strategisk finansiell rapportering och kommunikation

Kanton är rådgivare till börsbolag och företag med privata och offentliga ägare. Vi hjälper våra kunder att uppnå strategisk finansiell rapportering och kommunikation som uppfyller interna och externa regler och skapar värde för kunden och dess intressenter.

Djup och bredd  utmärker Kanton

Med vår samlade kompetens och erfarenhet har vi unika förutsättningar att hjälpa kunder att skapa förtroende hos en bred krets intressenter med skiftande krav. Vi förenar specialistkunnande med överblick – djup och bredd.

Rådgivning och genomförande

Kanton konsulteras i en rad olika situationer och i projekt av varierande slag. Förvärv, börsintroduktioner, refinansieringar, värderingar samt intern styrning och kontroll är exempel på frågor där vi engageras. Vi har en omfattande IR-rådgivning som omfattar strategi, planläggning och genomförande av aktiviteter och rapportering.

Arbetssätt

Ett personligt, flexibelt och engagerat arbetssätt gör oss till en uppskattad samarbetspartner.