ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


 • Prospektförordningen träder snart i kraft

  2019-05-21
  Från och med den 21 juli 2019 ska prospektförordningen tillämpas i sin helhet. En ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen träder i kraft samma dag.
 • Årets börsbolag 2018 - Save the date

  2019-05-12
  Avslutningseventet för Årets Börsbolag 2018 hålls torsdagen den 26 september på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i centrala Stockholm.
 • Ändringsmeddelande avseende RFR 2

  2019-04-03
  Ändringsmeddelandet innehåller ett tillfälligt undantag från tillämpningen av IAS 8 vid byte av redovisningsprincip från aktivering till kostnadsföring av låneutgifter.
 • Aktiespararnas kärnfrågor 2019

  2019-03-20
  Aktispararnas kärnfrågor för stämmosäsongen 2019 är hållbarhet med fokus på korruption, ett ökat oberoende, hybridstämmor och riktade emissioner.
 • Kriterierna för Årets börsbolag 2018

  2019-02-26
  Kriterierna för deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats för 2018 är nu publicerade.