Agera på förvaltningsrevisionen (webbinarium)

Kanton / Seminarier / Agera på förvaltningsrevisionen (webbinarium)

Hans Borneroth

CEO & Senior Adviser

hans.borneroth@kanton.se

Tid: 19 augusti kl. 14.00–15.00


Plats: Inbjudan skickas ut dagen innan webbinariet efter att vi tagit emot din anmälan.

Kanton arrangerar ett webbinarium om effektiv hantering av revisorernas avrapportering av genomförd förvaltningsrevision. Hur ska ett bolag agera och vilka handlingar ska genomföras för att förbättra förvaltningsrevisionen?

Aktörer på marknaden är angelägna om att bolag agerar och handlar i enlighet med lagen och förvaltar bolaget väl, det skapar både förtroende och legitimitet. Förvaltningsrevisionen syftar till att granska bland annat styrelsens och Vd:ns förvaltning av ett bolag och kan således minska osäkerheter kring bolagets förvaltning och öka fokus på den interna styrningen och kontrollen.

För att uppnå verksamhetsmålen i ett bolag krävs det inte minst en effektiv intern styrning och kontroll samt riskhantering. Hur kan då bolag dra nytta av att de är föremål för en oberoende granskning och agera på den återkoppling som sker i samband med genomförd revision?

Webbinariet syftar till att ge en övergripande vägledning i hur ett bolag kan dra nytta av förvaltningsrevisionen och revisorernas avrapportering. Frågor som kommer beröras handlar bland annat om vad som ingår i en förvaltningsrevision, vilka som bör ta del av resultatet, hur bolag kan använda resultatet av revisionen i det fortsatta arbetet samt vilken koppling det finns mellan revisionsberättelsen, ’representation letter’ och förvaltningsrevisionen.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier