TjänsterKontakt

Björn_webb2017   ​Björn Gauffin 
   ​​Senior Adviser
    
   björn.gauffin@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 ​00 04


Finansiella utredningar och skadeberäkningar


Stöd vid komplicerade utredningar och värdebedömningar

Kanton erbjuder sina kunder stöd i olika utredningar och skadeberäkningar. 

Kanton har konsulter med lång erfarenhet av utredningar, ekonomiska tvister och skadeberäkningar. Vi agerar expertvittnen och genomför utredningar samt värdebedömningar i samband med tvister och försäkringsärenden inom ett stort antal områden som exempelvis vid hyrestvister och värderingar av företag.

Kanton kan på ett pedagogiskt och tydligt sätt göra komplicerade frågeställningar förståeliga, med väl underbyggda slutsatser