TjänsterKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


IR OCH FINANSIELL KOMMUNIKATION


Långsiktiga förtroendeskapande aktiviteter

Kanton stödjer bolag med upprättande och kvalitetssäkring av rapporter, prospekt, webbplatser, företagspresentationer, broschyrer och all annan information som förmedlas i mötet med bolagets investerare, såväl befintliga som potentiella.

En stor förståelse för intressenternas förväntningar och intressen är av vikt för att säkerställa att relationen till investeraren är fortsatt god. Kanton bistår exempelvis vid frågor gällande innehåll, layout och design för att säkerställa att budskapet som ska förmedlas till mottagaren når fram.

Kanton arbetar också med att stödja företag med förberedelser genom mediaträning och upprättande av checklista på frågor i samarbete med erfarna journalister för att minimera risken för att bli missförstådd.