TjänsterKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


REDOVISNINGSTJÄNSTER


Kvalificerade redovisningstjänster

Lagar och rekommendationer är i ständig förändring och blir allt mer komplexa. För närvarande finns det exempelvis ett flertal stora projekt på gång inom IASB som kommer att kunna få långtgående effekter på den finansiella rapporteringen. Kanton kan bistå vid implementering av nya redovisningsregler, dels i form av enklare rådgivning dels som expert för större implementeringsprocesser. Vi erbjuder även rådgivning vid tolkning och tillämpning av befintliga nationella och internationella redovisningsregler samt vid enskilda komplexa redovisningsfrågor.

Bolag som av olika skäl, såsom inför en notering, väljer att börja tillämpa IFRS bör beakta ett flertal faktorer för att få en så smidig och effektiv övergång som möjligt. Kanton kan bistå i planeringen och implementeringen och tar i processen hänsyn till bland annat strategi, kommunikation, resurser och kunnande.

Hur kan Kanton bistå?

  • Tolkning och tillämpning av befintliga redovisningsregler

  • Implementering av nya redovisningsregler

  • Övergång till IFRS

  • Utbildning inom enskilda redovisningsområden

  • Rådgivning vid komplexa redovisningsfrågor