TjänsterKontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

BÖRSINTRODUKTION


Inför en börsnotering

I dagens tuffa börsklimat är det extra viktigt med noggranna förberedelser inför en notering. Inte minst bör förberedelserna för beslutet att påbörja processen väga in de fördelar och nackdelar som finns med i denna typ av exit. Oberoende av hur långt bolaget kommit i sin process kan Kanton bistå med stöd och råd kring de frågor och eventuella problem som uppstår längs vägen.

Det är många olika lagar och regler som ska implementeras från många olika instanser. Med ingen eller lite erfarenhet från börsnoteringar eller liknande processer kan detta vara betungande. Dessutom ska bolaget samtidigt paketera och formulera bolagets potential för aktiemarknaden. När beslutet om en notering väl är taget sätts ofta en alltför knapp tidplan vilket kan innebära en mycket hög arbetsbelastning för inblandade.

I denna process kan Kanton stödja bolaget med bland annat:

  • Stöd vid övergång till IFRS

  • Införande av Svensk kod för bolagsstyrning

  • Utveckling av ekonomistyrning och ekonomifunktionen

  • Utveckling av styrdokument (handböcker, policyer och riktlinjer)

  • Framtagande av finansiella rapporter