ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


 • COSO och WBCSD publicerar riktlinjer för hanteringen av ESG-relaterade risker

  2018-07-02
  Utkastet till riktlinjerna är ett tillägg till COSO: s ramverk Enterprise risk management - Integrating with strategy and performance, och syftar till att ge vägledning i arbetet att integrera ESG-relaterade risker i ERM.
 • IASB kommer att föreslå ändringar i IFRS 17

  2018-06-28
  IASB kommer att föreslå ändringar i punkt 27 och 28. Vidare kommer IASB att föreslå ändringar i IFRS 3 Rörelseförvärv och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar som är relaterade till IFRS 17.
 • Fusionsregelverken

  2018-06-25
  Bokföringsnämnden har gjort en upphandling med KPMG gällande en rapport om omarbetning av fusionsregelverken.
 • Nya regler för redovisningstillsyn

  2018-06-21
  Riksdagen har nu beslutat om regeringens förslag om nya regler för redovisningstillsyn, lagändringen börjar gälla den 1 januari 2019.
 • Kollegiets årsrapport 2018

  2018-06-20
  Kollegiet känner en viss oro då årets undersökning visar att bolagens rapportering i bolagsstyrningsfrågor har färre avvikelser från Koden i princip samtliga områden.