ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


 • WBCSD har publicerat en ny rapport om "vad investerare vill ha" med avseende på icke-finansiell information

  2018-11-15
  The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har publicerat en ny rapport som fokuserar på vilken icke-finansiell information investerare behöver för att fatta hållbara investeringsbeslut.
 • Tillämpningen av IFRS 17 skjuts upp

  2018-11-14
  International Accounting Standards Board (IASB) har skjutit upp tillämpningen av redovisningsreglerna i IFRS 17 Försäkringsavtal till 2022. ISAB kommer även föreslå en förlängning av det temporära undantaget om tillämpning av IFRS 9 som finns i den nuvarande försäkringsavtalsstandarden IFRS 4.
 • Nya branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning

  2018-11-07
  Sustainability Accounting Standards Board (SASB) har publicerat branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning som ska ge investerare mer djupgående information om effekterna av ett företags verksamhet på samhället och miljön.
 • Nya rapporter från FRC - granskar IFRS 9 och IFRS 15:s påverkan

  2018-11-05
  Financial Reporting Council (FRC) har publicerat två rapporter i syfte att hjälpa företag att förbättra sin rapportering i samband med de nya rapporteringsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
 • EFRAG har publicerat två rapporter om FICE

  2018-11-01
  The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har publicerat två rapporter som ska hjälpa användare att bättre förstå och kunna bidra i debatten gällande IASB:s diskussionsunderlag om FICE som publicerades tidigare i år.