ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


 • Instruktionsvideo om elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

  2018-11-19
  The European Se­cu­ri­ties and Markets Authority (ESMA) har släppt en första instruktionsvideo i en serie av handledande videos som syftar till att vägleda företag och organisationer genom de nya kraven för European Single Electronic Format (ESEF) som planeras träda i kraft 2020.
 • Ny årsrapport från ESMA enligt artikel 33 i MAR

  2018-11-15
  The European Securities and Markets Authority (ESMA) har nu offentliggjort sin första årsrapport om administrativa och straffrättsliga sanktioner samt andra administrativa åtgärder under marknadsmissbruksförordningen (MAR).
 • WBCSD har publicerat en ny rapport om "vad investerare vill ha" med avseende på icke-finansiell information

  2018-11-15
  The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har publicerat en ny rapport som fokuserar på vilken icke-finansiell information investerare behöver för att fatta hållbara investeringsbeslut.
 • Tillämpningen av IFRS 17 skjuts upp

  2018-11-14
  International Accounting Standards Board (IASB) har skjutit upp tillämpningen av redovisningsreglerna i IFRS 17 Försäkringsavtal till 2022. ISAB kommer även föreslå en förlängning av det temporära undantaget om tillämpning av IFRS 9 som finns i den nuvarande försäkringsavtalsstandarden IFRS 4.
 • Nya branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning

  2018-11-07
  Sustainability Accounting Standards Board (SASB) har publicerat branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning som ska ge investerare mer djupgående information om effekterna av ett företags verksamhet på samhället och miljön.