ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


 • Tillämpningen av IFRS 17 skjuts upp

  2018-11-14
  International Accounting Standards Board (IASB) har skjutit upp tillämpningen av redovisningsreglerna i IFRS 17 Försäkringsavtal till 2022. ISAB kommer även föreslå en förlängning av det temporära undantaget om tillämpning av IFRS 9 som finns i den nuvarande försäkringsavtalsstandarden IFRS 4.
 • Nya branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning

  2018-11-07
  Sustainability Accounting Standards Board (SASB) har publicerat branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning som ska ge investerare mer djupgående information om effekterna av ett företags verksamhet på samhället och miljön.
 • Nya rapporter från FRC - granskar IFRS 9 och IFRS 15:s påverkan

  2018-11-05
  Financial Reporting Council (FRC) har publicerat två rapporter i syfte att hjälpa företag att förbättra sin rapportering i samband med de nya rapporteringsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
 • EFRAG har publicerat två rapporter om FICE

  2018-11-01
  The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har publicerat två rapporter som ska hjälpa användare att bättre förstå och kunna bidra i debatten gällande IASB:s diskussionsunderlag om FICE som publicerades tidigare i år.
 • IASB förtydligar definitionen av ”väsentlighet”

  2018-10-31
  Den reviderade definitionen av väsentlighet kommer uppdateras både i IAS 1 och IAS 8. Förändringen börjar gälla från 1 januari 2020.