ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Nya branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning

2018-11-07

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) har publicerat branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning.

Tanken är att ge investerare mer djupgående information om effekterna av ett företags verksamhet på samhället och miljön.

SASB:s branschspecifika standarder kan med fördel användas tillsammans med andra organisationers ramverk, är väl integrerat med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer och fungerar som ett komplement till Global Reporting Initiative (GRI).

Se SASB:s pressmeddelande här och ladda ner SASB:s standarder här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Siljeholm, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​03 20