ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Förslag till nya regler om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

2018-09-26

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument.

Syftet med förslaget är att anpassa FI:s föreskrifter och allmänna råd till de lagändringar som föreslås i propositionen Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (prop. 2017/18:263).

Enligt propositionen ska lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävas. Bestämmelserna om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i börser ska i stället föras över till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förslaget innebär inte någon ändring i sak av vad som redan gäller för börser.

De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs nyheten i sin helhet på FI:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​01 25