Årets börsbolagKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Årets börsbolag 2017

Om tävlingen

Årets börsbolag är Sveriges största tävling inom investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån för publika bolags informationsgivning i årsredovisningar, delårsrapporter och på IR-webbplatser. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton med Aktiespararna som huvudsponsor sedan 2007.

Om 2017 års upplaga

Årets börsbolag 2017 omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. Allt fler granskningar i samband med informationsgivning sker som självutvärdering och sedan räkenskapsåret 2016 har också Årets börsbolag övergått till en modell för bedömning som innebär att deltagarna i Årets börsbolag granskar sig själva med stöd av formulär som finns på Kantons hemsida. Bolag som önskar delta i deltävlingen Bästa delårsrapport ombeds att fylla i och sända in det webbaserade formuläret senast den ​18 maj 2018, för deltävlingen Bästa årsredovisning är datumet den 1 juni 2018, och för deltävlingen Bästa IR-Webbplats den 29 juni. Vinnaren i totaltävlingen offentliggörs under september 2018.